2. Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar

Innehållsfrågor

• Vad användes krukan till?
• Hur såg civilisationerna och samhällena runt Medelhavet och Mellanöstern ut före de grekiska stadsstaterna växte fram under 800- och 700-talen f.v.t.
• Vad menas med en stadsstat?
• Vad kan de tre männen som står tillsammans på krukan berätta om politiken och makten i Aten och vilka som fick vara med och styra samhället?
• På vilket sätt var det politiska systemet som infördes i Aten speciellt för sin tid?
• Vad kan krukans motiv av diskuskastaren och de personer som står bredvid denne berätta om den atenska idrotten samt dess roll i samhället och hur idrottens utfördes?

Reflekterande frågor

• Vad finns det för likheter och skillnader med det demokratiska systemet i stadsstaten Aten och det som idag finns i Sverige? Kan samhället i Antikens Aten sägas ha varit helt demokratiskt?
• Hur lever influenser från det antika Grekland kvar idag? Ta upp begrepp och fenomen som politik, konst, arkitektur, språk, vetenskap, dramatik och litteratur.
• Hur levde människorna i Sverige under denna tid? Hur såg samhällena ut?

Övningar

• Berätta om olika politiska system som finns idag och som funnits under historien. Nämn exempelvis klansamhälle, kungadöme, fascistisk diktatur, demokrati, kommunistisk stat. Vilka fördelar och nackdelar anser du finns i de olika systemen. Vilket föredrar du?
• Berätta om en människa i den antika grekiska stadsstaten Aten. Skriv 1-2 sidor om vem denna människa var och hur denne levde sitt liv. Berätta om familj, släkt, mat, bostad, floden, redskap, religion, ritualer, död.