Antikens Grekland och Stadsstaten Aten – Kruka 400-tal F.V.T.

Efter att Medelhavsområdet och Mellanöstern i tusentals år dominerats av kungariken och klansamhällen växte under 800- och 700-talen f.v.t. en ny form av statsbildning fram i det område som idag är Grekland – stadsstaten.

Städerna och deras närområden fungerade som egna självständiga riken och ett av de mäktigaste var stadsstaten Aten. Här utvecklades flera olika samhällsfenomen som dagens västerländska samhällen grundar sig på. T ex demokrati, medborgarskap, filosofi, teater och idrott.

Medelhavsmuseet i Stockholm berättar arkeologiskt material som keramik, gravföremål, skulpturer och gudafigurer om det Antika Grekland och dess stadsstater.

Mer om föremålet och hur det kom till museet

Länk till föremålet i föremålsdatabasen Carlotta (Engelska)

Fler grekiska föremål från samlingen

Medelhavsmuseets utställning Antikens Grekland och Rom (Engelska)

Vill du veta mer?

Läs:

Beard, Mary. SPQR: Historien om det antika Rom (2018)
Billing, Nils m fl, Antiken (2018)
Gibson, Michael, Grekisk mytologi : antikens gudar och hjältar (2018)
Hedman, Eva, Antikens demokrati; och dess aktualitet idag (2015)
Linders, Tullia, Vem är vem i antikens Grekland och i Romarriket (2003)
Queckfeldt, Eva, Romarriket: den romerska republiken (2015), Romerska kejsardömet (2017)

Digitala resurser:
Genealogy of the olympic gods (Engelska)
Grekisk mytologi

Vad hände sedan?

Under 100-talet f.v.t. erövrades Grekland av ett växande imperium:

Romarriket (Nästa avsnitt i spåret "Forntiden och Antikens värld")

För lärare
Lärarhandledning
Läroplanskoppling

Studiematerial - För elever
Ordlista - Nyckelord
Föremålsfrågor
Innehållsfrågor, reflekterande frågor och övningar