Program & pedagogik

Om program

Det senaste om det äldsta och det nyaste om det senaste. I över 500 föreställningar, samtal, seminarier, föreläsningar och konserter kan du varje år uppleva världskultur och få fördjupning om det som händer i världen.

Världskulturmuseerna är arenor där många röster kommer till tals.

Zui-ki-tei

Japanska tehuset

Pedagogisk verksamhet

Tillsammans har våra fyra museer en omfattande pedagogisk verksamhet. Vi erbjuder visningar som är anpassade för förskola till högskola.

Allt har en historia

Digital lärandeplattform om världens historia. Museiföremål, filmer och fördjupning.

Pedagogisk verksamhet

Nyhetsbrev
för lärare: Göteborg

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om skolprogram på Världs- kulturmuseet i Göteborg.

Nyhetsbrev
för lärare: Stockholm

Prenumerera på vårt nyhetsbrev om skolprogram på museerna i Stockholm.

Världskulturmuseernas programverksamhet