Trädgårdar, gatuliv och palats

Visades 19 juni-28 augusti 2012

Sommaren 2012 visas ett trettiotal unika fotografier av Osvald Sirén, som reste i Kina på 1910-30-talen. Han besökte berömda trädgårdar i Suzhou och Hangzhou. I Beijing dokumenterade han portar och stadsmurar, och i Förbjudna staden - som ännu inte hade öppnat för allmänheten - blev siste kejsaren Siréns "fotoassistent"!