Secret Love

(22.09.2018 - 6.1.2019)

Secret Love har öppnat en ny utställning "Secret Love - On Photo". Här presenteras nya konstverk med tema fotografi.

Den populära utställningen Secret Love producerades av Östasiatiska museet 2012. Sedan dess har utställningen varit på turné i världen och setts av över en halv miljon besökare. Det gör Secret Love till den mest besökta konstutställningen om tabubelagd kärlek, såväl i Sverige som i världen. I denna version av Secret Love som presenteras är fokus på fotopapper och är det tredje
bytet i den samtida delen av Paper Stories.

I Kina har en lika omvälvande som snabb ekonomisk utveckling ägt rum de senaste decennierna med genomgripande samhällsförändringar som följd. Samtidigt har medvetenheten om individens rättigheter ökat. I denna process förändras traditionella synsätt och värderingar. Förändringar i lagstiftningen kring homosexualitet, som avkriminalisering och strykning från listan över mentala sjukdomar, är ett exempel.

Utvecklingen återspeglas i bildkonsten, som i sin tur påverkar de sociala processerna. Konsten och de tänkande konstnärerna bidrar till att forma en ny, förändrad verklighet.
I Secret Love förenas konstnärerna i viljan att skapa visuella uttryck för tabubelagd kärlek och känsliga frågor som rör sexualitet, könsidentitet och rådande normer.