Li Xinmo

Li Xinmo är en av de få kinesiska konstnärer som öppet säger att hon är feminist. Hon vågar kritisera den mansdominerade konstscenen i Kina, ett land som saknar de starka feministiska rörelser som vi har haft här i Sverige.

Med sitt feministiska perspektiv bidrar Li Xinmos verk till att ytterligare nyansera bilden av den expansiva och mångsidiga samtidskonsten i Kina. Utan en solid feministisk rörelse har en HBTQ-rörelse svårt att nå större framgång, eftersom båda förutsätter en förändring i vår grundsyn på norm och jämställdhet. 

De fyra verk av Li Xinmo vi har förvärvat tillhör en serie tuschmåleri. Hon förklarar:

"Med verken förmedlar jag en idé: att oavbrutet försöka bryta de tankemönster som bygger antagandet om motsatsförhållanden, att försöka överskrida gränsen mellan det förflutna och framtiden, gränsen mellan verklighet och fantasi, gränsen mellan människan och hennes nästa samt gränsen mellan könen.

Jag vill röra mig fritt mellan växt- och djurriket, människovärlden, himlen och helvetet. Samtidigt vill jag kunna förvandlas fritt mellan de två könen och en identitet och ett rum som präglas av mångfald."