Secret Love

Visades på Östasiatiska museet 21 september 2012 - 31 mars 2013

Med kinesiska världsnamn som Gao Brothers, Chi Peng, Ma Liuming och Zhang Yuan visade Östasiatiska museet en utställning om tabubelagd kärlek – Secret Love. Det är den första stora samtida konstutställningen på temat någonsin. Utställningen omfattar 150 verk av ett tjugosju kinesiska konstnärer som förenas i viljan att ge uttryck för i Kina känsliga ämnen som identitet, sexualitet och normer.

Det kinesiska samhället förändras mycket snabbt och med det synen på sexualitet och identitet. Förändringen är speciellt märkbar för HBTQ-personer. Homosexualitet avkriminaliserades 1997 och ses sedan 2000 inte längre som en mental sjukdom, men många tabun finns fortfarande kvar. Med internet och ett öppnare samhälle ökar medvetenheten om individuella rättigheter. Möt det moderna Kina där konsten och den visuella kulturen bidrar till en ökad medvetenhet och dialog i kamp mot fördomar.

Med utställningen vill museet visa på kraften i den förändring som pågår i det kinesiska samhället och vad det har för betydelse för den enskilda individen. Secret Love är ett spännande möte med kinesisk samtidskonst i en skala och omfattning som aldrig tidigare gjorts kring detta tema förut.

-Det har varit mycket omfattande research inför utställningen. Det är ett jobb som ingen gjort tidigare, man kan säga att vi skriver ett nytt kapitel i Kinas konsthistoria, säger Si Han intendent på Världskulturmuseerna och curator för utställningen.

Merparten av konstnärerna som presenteras i Secret Love hör till de yngre generationerna av kineser som föddes efter att ettbarnspolitiken infördes runt 1980. Några av konstnärerna hör till äldre generationer. De flesta verken är skapade under 2000-talet och ett fåtal från decenniet innan. Det tidigaste verket är från 1990.

Medverkande konstnärer: CHENG JUANZI, CHI PENG , CUI ZI, FAN POPO, GAO BROTHERS, Gao Yuan, Dollar Han, JIANG QIGU, LI GUANGXIN, LI YONGFEI, LI XIAOFENG, LIN ZHIPENG, LIN JINFU, MA LIUMING, MU XI, QUI JIONGJIONG, REN HANG, SONG JIANING, SHI TOU, WANG ZI, WEI JIANGANG, XIYADIE, XIE QI, YANG GUOWEI, ZHANG YUAN, ZHENG BO

Samarbetet med RFSL Ungdom har skett inom ramen för konstprojektet Tusen Bilder Tusen Ord, vilket finansieras av Allmänna Arvsfonden