Peking på 1920-talet

Visades 18 maj – 24 augusti 2008

Fotografier av konsthistorikern Osvald Sirén som under åren 1921-1923 gjorde en imponerande dokumentation med sin kamera av Pekings arkitektur och gatuliv.

Det var då tio år sedan Kina utropats till Republik och den sista kejsaren av den manchuriska Qing-dynastin (1644-1912) abdikerat. Men i den gamla kejsarstaden var mycket sig likt. Enorma murar med vallgravar, vakttorn och dubbla portar skyddade staden. Genom portarna i nordväst och väst kom långväga kamelkaravaner från Centralasien, genom Chaoyang-porten i öster kom båtar med det viktiga spannmålet från södra Kina. Kring många av stadsportarna var en livlig handel med ett myllrande folkliv.

Annars gav stora delar av staden ett sömnigt intryck. Redan mot slutet av Qing hade en tåglinje byggts, på väggar och murar hade lite reklam kommit upp, men för övrigt såg man få spår av modernisering. I de trånga gränderna skyddade grå tegelmurar bostäderna mot insyn, portarna mot gatan stod oftast stängda.

Den stora palatsanläggningen "Förbjudna staden" var kringgärdad av purpurfärgade murar, som skilde ut området från den grå stenstaden. Då Sirén besökte Peking bodde den avsatte kejsaren fortfarande kvar i palatset och anläggningen var stängd för allmänheten. Sirén fick besöka palatset med specialtillstånd.

Nu är Peking en hypermodern stad och "Förbjudna staden" står nyrestaurerad och färggrann inför Olympiaden. Stadsmurar, stadsportar och många av de gamla gatorna är rivna – i Siréns bilder får vi glimtar från denna svunna värld.