Mälden mellan stenarna

Ett möte mellan svenskt och kinesiskt samtida måleri

Visades 16 november 2008 – 1 februari 2009

Utställningen omfattar fyra kinesiska och fyra svenska konstnärer ur olika generationer som alla arbetar med måleri.

Konstnärerna är från Sverige. Håkan Rehnberg, Jin Jiang, Maria Hall och John Sundkvist.
Från Kina: Xu Jiang, Tan Ping, Shang Yang och Zhang Fangbai.

Samtliga deltagande konstnärer har på olika sätt ett förhållande till det andra landets tradition. Det kan gälla materialval, formvärld eller skilda innehållsliga värden.

Utställningen kommer därigenom att konkret visa på beröringspunkter och skillnader mellan en västerländsk och en kinesiskt bildsyn. Därutöver vill utställningen fokusera på vissa aspekter som särskilt förenar svenskt och kinesiskt måleri: landskap och ljus, rörelse och förvandling, intresset för det vilda, främmande och otillgängliga som både gäller naturen och livet. Framför allt avser den att visa hur dessa teman kommer till uttryck i samtida måleriska praktiker i de båda länderna.