KINA 1868-1872 – Fotografier av John Thomson

Visades 22 juni - 18 september 2011
Östasiatiska museets sommarutställning 2011 – en unik samling fotografier från Kina. John Thomson (1837-1921), banbrytande skotsk fotograf, geograf och resenär var en av de första fotograferna att resa till Fjärran Östern och dokumentera människor, landskap och artefakter i de Asiatiska kulturerna. Genom sina bilder, ofta med fokus på social dokumentation, räknas Thomsons som en föregångare inom den moderna fotojournalistiken.

THOMSONS RESOR I ASIEN

Liksom många av sina landsmän i mitten av 1800-talet reste Thomson till det brittiska imperiets avlägsna kolonier. Under sina resor i Asien var han verksam som porträttfotograf, både i Singapore och Hong Kong där han i sin ateljé fotograferade både inhemska och européer. Arbetet gav honom en god inkomst och möjliggjorde en serie längre resor, först till Thailand, Kambodja och Indokina, och slutligen (1869-1871) till Taiwan och Kinas inland.

KINA

Fotografierna i Östasiatiska museets utställning är hämtade från Thomsons resor till bla Guangdong, Fujian, Beijing, Kinas nordöstra delar och ned för den stora Yangzifloden (1868-1872). Till skillnad från de porträttbilder han försörjde sig på - portätt av rika och berömda personer - visar Thomsons reseskildringar den mänskliga aspekten av livet i Kina genom sin omfattande dokumentation av vardagliga gatuscener - sällan fångad av andra fotografer från den tiden. Thomson använde våtplåtsteknik i sitt fotografiska arbete, det krävdes en tung och känslig utrustning med glasplåtar och kemikalier och Thomson anlitade som mest tio bärare för att frakta utrustningen.

PIONJÄR INOM BILDJOURNALISTIKEN

Med uthållighet och energi fångade Thomson ett brett utbud av bilder: landskap, människor, arkitektur och gatuscener. Hans förmåga att som utlänning även fotografera kvinnor var särskilt anmärkningsvärd. Thomsons arbete i Kina gjorde honom till en pionjär inom bildjournalistik och en av de mest inflytelserika fotograferna under sin tid. Efter återkomsten till Storbritannien tog Thomson en aktiv roll i att informera allmänheten om Kina genom illustrerade föreläsningar och publikationer. Han blev även utnämnd till hovfotograf