Havets kvinnor, vilka är de?

De kallas haenyeo – havets kvinnor. På ön Jeju utanför Sydkoreas sydkust lever de dykande fiskarkvinnorna i symbios med havet, vågorna och stormarna. Utan dyktuber och med fara för livet dyker de efter havsdjur och -växter.

Den över 1000 år gamla haenyeo-traditionen har sitt ursprung i små möjligheter att livnära sig på den jordfattiga vulkanön. Eftertraktade havsprodukter kan säljas och ge familjerna bra inkomst. Haenyeo är traditionellt familjens försörjare, medan männen sköter barn och hushåll.

Kulturen har utvecklat en unik organisation som bygger på stark gemenskap och hållbart fiske. Kvinnorna har i generationer byggt upp en egen yrkeskunskap och yrkesstolthet.

Kvinnliga försörjare

Dokument från 900-talet beskriver dykarfiske kring ön Jeju. Fram till 1500-talet arbetade både män och kvinnor som dykare, men efterhand övertogs yrket helt av kvinnor. Arbetet går traditionellt i arv och flickor blir upplärda från tidig ålder av sin mamma eller annan släkting.

Vad ledde till att kvinnorna arbetar till havs medan männen sköter barn och hushåll? En teori är att arbetet för länge sedan blev beskattat – eftersom endast män var skyldiga att betala skatt, slutade de att dyka. En annan förklaring kan vara att kvinnors fysik med mer underhudsfett gjorde dem mindre utsatta för kyla i vattnet än män.

"Männen frös för mycket för att kunna dyka utan dräkt.
Kvinnor frös också, men vi stod ut."
Jeong-Ja Kim, 86 år och haenyeo.

Med livet som insats

En haenyeo vet att havet kan bli hennes grav. Havet är en farlig arbetsplats och varje år dör fyra-fem dykare. Sjöfart utgör en fara, men de flesta hoten finns under vattenytan: strömmar, tidvatten, flytande sjögräs att fastna i. Olyckor händer lätt om dykaren är trött, nedkyld eller sjuk.

Den allra största faran är mulsum: att andas in vatten. Alla haenyeo vet hur länge de kan hålla andan och vet när de behöver gå upp till vattenytan. Men även erfarna dykare kan frestas av fin fångst. Om dykaren blir oförsiktig och jäktar tar luften snabbare slut, vilket kan leda till att hon andas in vatten, mulsum.