De kyliga tidernas tre vänner

Visades under vintern och våren 2015.

I mörkret och kylan längtar man hos oss efter soliga dagar, spirande livstecken och hopp. I Kina, där man tar allt som det kommer, ser man alltid det goda i nuet. När allt hopp verkar ha tagit slut, då finns ändå bambuns gröna blad täckta av snö, tallens envisa färg i den kyliga vinden, och prunus mumes blommor som lyser upp mörkret.

Vintern, i kinesiska literatis värld, bär ofta på en symbolisk betydelse: det stränga politiska klimatet och livets svåra tider för en intellektuell som söker efter sitt sociala ansvarstagande. De kyliga tidernas tre vänner – tall, bambu, och prunus mume – har därför varit kinesiska konstnärers favoritmotiv i mer än ett tusen år, som ett uttryck för ståndaktighet, uthållighet och motståndskraft, dygder som är högt uppskattade i konfucianismen.

Nu visas tre tuschmålningar ur Östasiatiska museets världsberömda kinesiska målerisamlingar. Alla tre är från Mingdynastin (1368-1644).

Urval och text: Si Han

Utställda målningar:

Snöklätt vinterlandskap
SHEN ZHOU (1427-1509) 明 沈周 雪景山水 轴
c.1470, tusch på papper, vertikalrulle. Inköpt av Osvald Sirén i Kina 1935. NMOK-247

Bambu i snö
LIU DAXIA (1436-1516) 明 刘大夏 雪竹图 轴
1400-1500 tal, tusch på papper, vertikalrulle. Inköpt av Osvald Sirén i Kina 1935. NMOK-263

Gren av ett blommande prunus mume i snö
WANG GUXIANG (1501-1568) 明 王谷祥 暗香踈影图 轴
1500 tal, tusch på papper, vertikalrulle. Inköpt av Osvald Sirén i Kina 1935. NMOK-267