BOLLYWOOD – Indiens levande gudar

Visades 30 september 2007 – 27 april 2008

Kryddor, starka färger, människomyller, Goas stränder, andlighet, fattigdom och IT-boom. Bilderna av Indien är många.

Hösten 2007 öppnade BOLLYWOOD – Indiens levande gudar. Det är en utställning som tar avstamp i det indiska filmberättandet och visar hur samtidens Indien hänger ihop med det förflutna genom berättelser och myter om kärlek, gudar och andra hjältar.

Med utgångspunkt i Bollywood, den kommersiella indiska filmindustrin med bas i staden Mumbai (Bombay), dyker vi ner i hinduismens Indien. Här möts gudar och människor på gatorna och i biosalongen. Det gudomliga kärleksparet Krishna och Rada är förebild för tusentals romantiska intriger på vita duken, elefantguden Ganesha är ett cigarettmärke och den vilda och blodtörstiga gudinnan Kali har fått ge namn åt en bilverkstad och ett bokförlag.

Gudarna hör till vardagen, men de dyrkas också med pompa och ståt vid otaliga festivaler året runt. Men Indien är inte bara hinduism. Indien är också ett av världens största muslimska länder. Här lever även många kristna, jainer, buddister och parser.

Vi låter våra samlingar av skulpturer och måleri möta nyare, inlånat och nyinköpt material från bland annat Helsingfors stads konstmuseum: folkkära bildtryck, målade altarfigurer av halm och lera, rullmålningar från Midnapur, tryckta och handmålade Bollywoodaffischer och mycket Bollywoodfilm.