Samhälle, kontakter och handel

Sidenvägar, ostindiska sjöfärder, handel och asiatiska perspektiv

Åk 4-9, gymnasiet, vuxenstuderande

Historia, Samhällskunskap, Ekonomi, Handel

Tusen och åter tusen var de kameler, hästar och skepp som kom att föra människor, varor och idéer mellan Europa, Afrika och Asien. Utifrån gravföremål, skulpturer, porslin, siden och bilder, berättar vi om när kontakterna inleddes och när de var som flitigast, vilka varor man handlade med och vilka idéer som spreds. Under skolprogrammet diskuteras världshandelns och världsekonomins utveckling och hur människor från olika delar av världen möttes och hur man såg på varandra.

Under en visning i museets utställningar får eleverna lära sig om Alexander den Stores krigståg och spridningen av hellenistiskt tankegods och bildspråk långt bort till bortre Asien. Stort fokus läggs vid de långväga färderna utmed Sidenvägen och det stora nätverket av handelsleder genom vilka flera världsdelar bands samman. Utifrån gravfigurer diskuterar vi den kinesiska befolkningens möte med "den andre" - handelsmän ända från Europa. Under den kinesiska Tangdynastin (618-907 e.v.t.) beskrivs Kina ofta som ett mångkulturellt samhälle där handeln utmed landvägen var som störst. Religiösa skulpturer skildrar buddhismens, kristendomens, judendomens och islams och de arabiska väldenas spridning. Under skolprogrammet fördjupar vi oss även kring Djinghis Khan och mongolernas enorma välde och berättar om Kublai Khan och den mongoliska Yuandynastin som tog över Kina under den tid då den berömde europeiska handelsmannen Marco Polo kom på besök. I och med de europeiska sjöfärderna kom även svenskar att bege sig på handelfärder till Kina och bortre Asien. Östasiatiska museet har en fantastisk samling av ostindiskt porslin som berättar om intresset för Kina, världsekonomins utveckling och de riskabla havsstrapatserna.

Genom sjöfärder, kolonialism och industrialism har vi lärt oss att européerna kom att få en dominerande maktposition i världen - men hur ser man på denna beskrivning utifrån ett asiatiskt och kinesiskt perspektiv? Hur gick det med européernas imperialistiska försök i Kina? Dagens kinesiska politiska etablissemang har proklamerat att det nu är dags för landet att ta tillbaka sin rättmätiga position som ledare i världsamfundet. Det konfliktfyllda och problematiska 1800- och 1900-talet ses av många som endast ett kort avbrott i en annars flertusenårig era som världens ledande nation.

Läroplan

Visning och workshop

En visning på 60 minuter kan förslagsvis kombineras med en workshop i museets ateljé med fokus på skulptering eller porslinsmåleri. Modellera din egen keramikskål av lera eller hitta på din egen vapensköld eller symbol och skapa en egen "ostindisk" kaffekopp.

Kontakt och bokning

E-post:

Info/bokning: 010-456 12 32

Pris:
Visning 60 min: 800 kr
Visning och workshop i ateljén 2 x 60 min: 1 200 kr.

Visning helg/kväll: 3 000 kr. Visning och workshop i ateljé helg/kväll: 4 000 kr