Den dansande Shiva - vad berättar skulpturen? Vad har den för budskap och funktion?

Hinduism och buddhism

Vårt skolprogram om hinduism och buddhism syftar till att utifrån vår unika skulptursamling skapa förståelse för dessa religioner. Områdena som framförallt berörs är Indien, Kina och Japan. Vi utgår ifrån hur människor har interagerat med skulpturerna och hur dessa har använts för att förklara centrala lärosatser. Utifrån skulpturerna kan vi också beskriva förändring över tid samt lokala och regionala variationer och olikheter. Skulpturernas karaktär gör det också möjligt för oss att påvisa exempelvis hur buddhismen har påverkats av andra religioner och traditioner utanför sitt indiska kärnområde. Som exempel kan nämnas den indo- hellenistiska kulturen runt Indusfloden. Vår skulptursamlings kronologi visar också på hur föreställningar förändras över tid.

Vårt program har fyra olika ingångar:

Kvinnans roll inom hinduism och buddhism

Kvinnans roll i inom hinduism och buddhism varierar starkt mellan olika områden och mellan olika inriktningar. Men det går också att prata om generella drag. Buddha själv var till exempel starkt emot att kvinnor skulle vara en del av klosterlivet. Med utgångspunkt i våra utställningar tar vi i detta program upp kvinnornas roll och position på två olika sätt. Dels så djupdyker vi i några case och dels så går vi igenom generella trender inom de båda religionerna. I båda fallen så förhåller vi oss till den omgivande kulturen för att bredda förståelsen. För årskurs 4–6, 7–9 samt gymnasiet.

Den vänliga buddhismen

I väst så har vi gärna sett på buddhismen som en form av ateism. Många har hävdat att buddhismen inte är en religion utan en fridsam livsfilosofi. I detta skolprogram så skärskådar vi det påståendet. Vi diskuterar också vad som gör en företeelse till en religion. Utifrån våra buddhistiska skulpturer diskuterar vi Buddhas status inom buddhismen: Är han gud eller en läromästare? Som en del av detta så diskuterar vi också buddhismen som religion. Här utgår vi från ännu ett västligt påstående om att inga krig har förts i buddhismens namn. Här diskuterar vi också vad det innebär att kriga i guds namn? För årskurs 4–6, 7–9 samt gymnasiet.

Hinduism och Buddhism: en introduktion

Denna ingång behandlar skulpturanvändandet och centrala lärosatser inom hinduism och buddhism. Hur ska du förstå och förhålla dig till en skulptur föreställande din Gud? Vi diskuterar också förhållandet mellan buddhism och hinduism. Vilken religion var först och vad är skillnaden mellan de lärosatser som man i grunden delar? I detta program tar vi också upp buddhismens "resa" från Indien till Japan en resa där buddhismen genomgår flera radikala förändringar, bland annat när Buddha blir mer och mer gudalik. För årskurs 4–6, 7–9 samt gymnasiet.

Religionsmöten inom Asien: påverkan och synkretism

Vad händer när en religion möter en annan? Det beror helt enkelt på medlemmarna inom de olika religionerna. Hos oss finns det exempel på synkretism i framställningarna mellan buddhismen och de föreställningar man mött utanför Indien. Buddhismen i Tibet tar upp många element från religionen Bön som fanns på platsen innan. Det mest slående är de religiösa skulpturerna där mänskliga boddhisatvor får eldsprutande munnar och skräckinjagande drag. Ett annat exempel är att buddhismen i Japan och Kina tar upp spöken, demoner och andar och integrerar dessa i sin egen föreställningsvärld. För årskurs 4–6, 7–9 samt gymnasiet.

Visning och workshop

En visning på max 60 minuter kan kombineras med en workshop i museets ateljé.

Arbetsmaterial (PDF-dokument, 66 kB)

Kontakt och bokning

E-post:

Info/bokning: 010-456 12 32

Pris:
Visning 60 min: 800 kr

Visning och workshop i ateljén 2 x 60 min: 1 200 kr

Endast workshop i ateljé 60 min: 800 kr

Visning helg/kväll: 3 000 kr

Visning och workshop i ateljé helg/kväll: 4 000 kr