Visningar med teckentolk

22 april 2018, kl. 13:00

Följ med på en visning som handlar om Kinas historia. Vi börjar i Kinas stenålder och slutar i Qing dynastins sista dagar. Visningen genomförs helt och hållet på teckenspråk.

Var: Östasiatiska museet, Stockholm
Pris: 20kr