Dig in Japan - Hantverkarna Douglas Luhanko och Kerstin Neumuller

5 juni 2018, kl. 17:30 - 19:00

17.30 Visning i samband med att Dig in Japan byter gäst och föremål.

Hantverkarna Douglas Luhanko och Kerstin Neumuller finns på plats och det valda föremålet med film.

Japan-indentent Petra Holmberg finns också på plats under kvällen.

Var: Östasiatiska museet, Stockholm