Organisation

Östasiatiska museet är ett av de fyra Världskulturmuseerna.
Museet ingår i myndigheten Statens museer för världskultur.

Världskulturmuseerna vill bidra till att göra dagens värld mer begriplig genom vår kunskap och våra perspektiv. Föremålen som förvaltas vid Världskulturmuseerna kommer från alla världens hörn och representerar flera tusentals år av mänskligt skapande och kreativitet. I dialog med våra besökare vill vi bejaka världens mångfald och på så sätt bidra till en hållbar global utveckling.

Läs mer om Världskulturmuseerna här...