Samarbete med Kompis Sverige

I maj 2015 inledde Världskulturmuseerna i Stockholm ett samarbete med Kompis Sverige - en gren av Röda korset. För Kompis Sveriges deltagare erbjuder vi gratis biljett till våra visningar, ordinarie pris 20 kr.

Kompis Sverige jobbar som en kompisförmedling som matchar ihop etablerade och nya svenskar, och de söker intressanta miljöer och aktiviteter där de kan träffas.

om våra museer

Läs om Östasiatiska museet här.
Läs om Etnografiska museet här.
Läs om Medelhavsmuseet här.
Läs om Bergrummet här.

Om Kompis Sverige

Genom att skapa och underlätta möten mellan etablerade och nya svenskar hoppas Kompis Sverige att kunna bidra till ett mindre segregerat Sverige, ett Sverige med färre gränser.

Vi vet att såväl nya som etablerade svenskar vill möta varandra, och vi vet att mötet innebär lika mycket positivt för båda parter. Kompis Sverige hjälper till på traven, genom att vara en plattform.

För att nå målet arbetar Kompis Sverige främst som en kompisförmedling, som matchar ihop etablerade och nya svenskar. Som en del i verksamheten arbetar Kompis Sverige aktivt för att hitta tillgängliga, öppna och inspirerande "vardagsrum" för sina kompisar.

Organisationen är idag etablerad i Stockholm och Lund, men planer finns att starta verksamhet i fler städer. Läs mer på Kompis Sveriges hemsida.