Japansamlingarna

Östasiatiska museet har en samling av drygt 4100 föremål från Japan. Den utgör en av de två största samlingarna av japanska föremål på svenska institutioner.

Liksom vad gäller många andra museer kan Östasiatiska museets Japan-samling relateras till skilda tiders intresse för olika aspekter av japansk kultur. Samlingen domineras av kulturhistoriska, konsthistoriska och arkeologiska föremål främst från Edo-perioden (1615-1868) och särskilt från 1800-talet.

Museet förvaltar både föremål och bibliotekets bestånd av japanska artefakter, främst träsnittsböcker, men även andra trycksaker, t ex tidningar från Meiji-perioden (1868-1912). Bland särdragen i museets Japan-samlingar kan nämnas keramik och träsnitt av framstående konstnärer verksamma under 1900-talets första hälft. Nära en tredjedel är vapenrelaterade föremål, däribland parerplåtar (tsuba). Inom bildkonsten dominerar träsnitt, men här finns även ca 180 målningar. Bland konsthantverket är kategorin keramik störst. Museet hyser även en samling miniatyrskulpturer eller bältesknappar (netsuke) och fina lackföremål, t ex medicindosor (inrō).

Mer än 1 200 Japan-föremål kom till museet genom överföring från Nationalmuseum i samband med att Östasiatiska museet fick sin nuvarande placering på Skeppsholmen. Här är samlarursprunget (proveniensen) ytterst varierande. En viktig del utgörs av föremål som har ägts av konstnären och professorn vid Konstakademien, Oscar Björck (1860-1929). Denna samling utgör ett exempel på svenskt intresse för Japan under slutet av 1800-tidigt 1900-tal, d v s under denna tids s k japonism. I övrigt består samlingarna av donationer från privatpersoner och aktiva inköp från privatpersoner och affärsinrättningar som auktionshus. En viktig deposition utgörs av George von Békésy-samlingen från Nobelstiftelsen. von Békésy var en ursprungligen ungersk forskare som fick Nobelpriset i medicin 1961. Depositionen rymmer nära 150 japanska föremål, både konsthantverk och bildkonst. Av stor betydelse är också Kungliga bibliotekets deposition av Adolf Erik Nordenskiölds (1832-1901) samling träsnittsböcker (över 1000 titlar, drygt 6000 volymer). Böckerna införskaffade Nordenskiöld i Japan och de katalogiserades i modern tid 1980. Böckerna är främst utgivna under 1600-, 1700- och första hälften av 1800-talet.