Dokumentarkiv

Dokumentarkivet vid Östasiatiska museet är grunden för att förstå både samlingarna och museets roll i historien. Här finns bl. a. kataloger och förteckningar över samlingarna, dokumentation och teckningar av föremål, korrespondens med insamlare och forskare, klipparkiv, personal- och ämbetsarkiv.