Samlingar

Samlingar

Japansamlingarna

Koreasamlingarna

Om samlingarna

Utlån

Här finns information om aktuella och historiska utlån från Världskultur-
museernas samlingar.

Läs mer Utlån

Korea Database Project

Här kan du se Östasiatiska museets koreasamling online

Läs bloggen: Historier från
samlingarna