Samlingar

Samlingar

Japansamlingarna

Koreasamlingarna

Om samlingarna

Utlån

Här finns information om hur utlån går till samt aktuella och historiska utlån från Världskulturmuseernas samlingar.

Läs mer Utlån

Korea Database Project

Här kan du se Östasiatiska museets koreasamling online

Läs bloggen: Historier från
samlingarna