Kontakt

Intendenter och forskare

Si Han

Intendent, Kina

:

010-456 12 46

Besöksadress: Östasiatiska museet, Skeppsholmen, Stockholm
Postadress: Box 16381, 103 27 Stockholm

Petra Holmberg

Intendent, Japan

:

010-456 12 09

Besöksadress: Östasiatiska museet, Skeppsholmen, Stockholm
Postadress: Box 16381, 103 27 Stockholm

Forskningsprofil

Michel Lee

Intendent, Kina och Korea

010-456 12 20

Besöksadress: Östasiatiska museet, Skeppsholmen, Stockholm
Postadress: Box 16381, 103 27 Stockholm

Forskningsprofil

Eva MyrdalEva Myrdal

Senior forskare, Forskning och dokumentation
Intendent, Sydasien

:

010-456 11 18

Besöksadress: Östasiatiska museet, Skeppsholmen, Stockholm
Postadress: Box 16381, 103 27 Stockholm

Forskningsprofil