Forskning & samlingar

Forskning & Samlingar

Läs bloggen: Historier från
samlingarna

Korea Database Project

Här kan du se Östasiatiska museets koreasamling online

Sök i samlingarna

Bibliotek

Forskning

Läs mer om forskning på Östasiatiska museet.

Koreasamlingarna

Japansamlingarna

Bildservice – här kan du beställa bilder

Utlån

Här finns information om hur utlån går till samt aktuella och historiska utlån från Världskulturmuseernas samlingar.

Läs mer Utlån