Möten med minnen på Östasiatiska museet

Visning för personer med demensdiagnos tillsammans med närstående person eller följeslagare.

Visningen går i lugnt tempo och vi fokuserar på några av föremålen. Vi går runt tillsammans och sitter ned i en liten grupp och pratar om vilka tankar och känslor föremålen väcker. Visningen tar max 1,5 timme.

Visningarna äger rum:

18/9 kl. 13.00  Tema: Kungens gåva - Gustav VI Adolf och hans samling

16/10 kl. 13.00  Tema: Kungens gåva - Gustav VI Adolf och hans samling

20 /11 kl. 13.00  Tema: Kungens gåva - Gustav VI Adolf och hans samling

Museets besöksadress: Tyghusplan på Skeppsholmen

Visningen är gratis. Begränsat antal platser. Föranmälan krävs. Boka via mejl eller telefon.

Telefon: 010-456 12 32.

Mejl:

Uppge namn, telefon, mejladress, antal besökare samt anhöriga/ledsagare om de följer med.

MÖTEN MED MINNEN
Alzheimerfonden har tidigare genomfört det landsomfattande projektet Möten med Minnen, riktat till människor som drabbats av någon form av demenssjukdom. Projektet genomfördes med finansiering från PostkodLotteriet och var ett samarbete mellan Alzheimerfonden, Nationalmuseum, Demensförbundet och Svenskt demenscentrum. Sammanlagt deltog c:a 90 museer i detta samarbete.
Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet kommer även fortsättningsvis att erbjuda Möten med minnen visningar för personer med demensdiagnos.