Upphandlingar

Myndighetens offentliga upphandlingar annonseras på www.opic.com, där underlagen även rekvireras. Anbuden postas till myndigheten.

Statens Museer för Världskultur upphandlar för närvarande ramavtal för ljussättningskonsult.

https://www.opic.com/upphandling/ramavtal-ljussattningskonsult-(statens-museer-for-varldskultur-goteborg)-aidc4f840b7e4aa756c835ef6f9a151b169/?q=ljussättningskonsult&p=1