Upphandlingar

Myndighetens offentliga upphandlingar annonseras på www.opic.com, där underlagen även rekvireras. Anbuden postas till myndigheten.