Tillgänglighet

Världskulturmuseerna arbetar med att förbättra tillgängligheten. Varje museum har en egen sida som handlar om tillgänglighet. Klicka på museinamnen för att läsa mer.

Medelhavsmuseet

Östasiatiska museet

Etnografiska museet

Världskulturmuseet

Nätverket FOKUS

Världskulturmuseerna ingår i nätverket FOKUS, ett öppet nätverk för alla som arbetar med eller är intresserad av frågor kring funktionshinder/funktionsnedsättning och kulturarv.

Projektet FOKUS drevs 2014-2015 och var ett tvåårigt samarbete mellan HandikappHistoriska Föreningen (HHF) och Upplandsmuseet, finansierat av Arvsfonden. Syftet var att utbilda museipersonal i frågor som berör funktionshinder och kulturarv, med målsättningen att skapa långsiktiga förutsättningar för att funktionshinderperspektivet ska bli en självklar del i museernas arbete.

Efter projektets slut utgör deltagarna stommen i ett nätverk som driver arbetet vidare. Genom erfarenhet och kunskapsutbyte vill nätverket stödja alla som vill arbeta och verka för frågor som rör funktionsvariationer och funktionshinder. Nätverket är öppet för alla som vill vara med. Kanske har du idéer kring eller önskemål på vad nätverket kan bidra med?

Kanske sitter du på en "historisk skatt", en berättelse som är viktig att bevara för framtiden? Vill du veta mer om nätverket, kontakta någon i nätverkets samordningsgrupp eller gå in på vår Facebooksida! Följ oss! Tipsa oss!

Nätverket FOKUS finns på facebook: www.facebook.com/natverketfokus
Kontaktperson på Världskulturmuseerna: Dimitra Polidis, epostadress: