MÄNNISKA OCH NATUR: Klimatförändringarnas historia

Nyhet, 10 februari 2016 Östasiatiska museetEtnografiska museetMedelhavsmuseet

Hur har samspelet mellan människa och natur påverkat klimatet och samhällsutvecklingen genom historien? Hur kan arkeologi och klimatforskning hjälpa oss att se och förstå sambanden mellan människa och natur? Följ vårens spännande serie om vår tids ödesfråga.

SVUNNA LANDSKAP
Onsdag 17 februari kl 18 
Medelhavsmuseet

På senare år har en ökad mängd klimat- och miljödata med större kronologisk precision gjorts tillgänglig, vilket skapat nya möjligheter för att förstå samspelet mellan miljö, klimat och människa. Om klimatets historia i östra medelhavsområdet och hur forskning om forna klimatvariationer kan gå till. Med paleoklimatolog Martin Finné, institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet.

80 kr, , 010-456 12 98
MAYAKOLLAPSEN
Onsdag 16 mars kl 18
Etnografiska museet

Mayaområdets samhällen i södra Mexiko och norra Centralamerika har vid flertal tillfällen påverkats av klimatförändringar. Den mest kända är "mayakollapsen" mellan år 750 och 1050 e.Kr. Men vilka problem uppstår när forskare utgår från den koloniala tidens skriftliga källor för att förklara dessa äldre processer? Med arkeolog Johan Normark, institutionen för historiska studier, Göteborgs Universitet.

80 kr, : , 010-456 12 99

EKOSTÄDER
Tisdag 12/4 kl 18 
Östasiatiska museet
För närvarande planeras hundratals ekostäder i Kina. På vilket sätt är svenska arkitektbyråer iblandade i planerandet av dessa? Vilka är samtidens ekostadsideal - både i Kina, Sverige och internationellt? Vilka är dess förtjänster och problem? Hur diskuteras dessa inom stadsplaneringsforskningen? Med Anna Hult, stadsplanerare, KTH.

80 kr, , 010-456 12 97

För mer info kontakta: kommunikatör Birgitta Hansson Sidvall
:  070-935 93 24

Bifogade filer

Kontaktpersoner

 • Tina Sjögren
  Pressekreterare
  010-456 11 38
  070-316 73 97
 • Andreas Lundell
  Kommunikatör / Samordnare
  070-3167234
 • Anja Sjögren
  Kommunikatör
  0722-364177