Press


Presskontakter

Tina Sjögren
pressansvarig Världskulturmuseerna
+46 10 456 11 38, + 703 16 73 97

Mathias Bergendahl
kommunikations- och marknadschef Världskulturmuseerna
+46 10 456 12 22

Här hittar du kontaktuppgifter till alla som arbetar
Världskulturmuseernas kommunikations och marknadsenhet.

Pressmeddelanden
Pressmeddelanden och nyheter hittar du i vårt pressrum på Mynewsdesk.

Bilder för publicering
Pressbilder finns här.

För övriga bild- och filmfrågor, kontakta

Om Världskulturmuseerna
Världskulturmuseerna/Statens museer för världskultur har den svenska regeringens uppdrag att visa och levandegöra världens kulturer. Vår verksamhet bedrivs på Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet i Stockholm samt på Världskulturmuseet i Göteborg, där också myndigheten har sitt säte. Tillsammans ansvarar vi för 470 000 föremål, en miljon bilder och många berättelser - en stor del av det internationella kulturarv som finns i Sverige. Vi dokumenterar och belyser olika kulturers yttringar, villkor och möten. Vi främjar tvärvetenskaplig kunskapsuppbyggnad och har alltid vår publik i fokus. I vårt uppdrag ingår att nå besökare också genom vandringsutställningar och samarbetsprojekt.