Kontakta oss: Samling

Linda Lundberg
Avdelningschef Samling
010-456 11 08
Mobil: 070-376 11 08

Annika Peurell
Biträdande avdelningschef Samling
Tel 010-456 11 09
:

Farzaneh Bagherzadeh
Konservator
Tel 010-456 12 49
Mobil 073-045 66 37

Giorgos Bourogiannis
Postdoc forskarstipendiat
Mobil 073-620 77 71

Mia Broné
Föremålskoordinator
Tel 010-456 11 90
Mobil 0707-709666

Maria Dahlström
Intendent
Tel 010-456 11 92

Anna Fahlén
Föremålsantikvarie
Tel 010-456 11 98
Mobil 076-942 61 44

Petra Holmberg
Intendent, Japan
Tel 010-456 12 09

Johan Jeppsson
Fotograf
Tel 010-456 1247
Mobil 076-1351247

Magnus Johansson
Digitaliseringskoordinator
Tel 010-456 12 12

Inger Jonsson
Konservator
Tel 010-456 12 14
Mobil 073-045 66 48

Ylva Frögéli
Handläggare
Tel 010-456 1194
Mobil 072-2216151

Ronny Larsson
Museiassistent
Tel 010-456 12 53
Mobil 072-4511253

Michel Lee
Intendent, Kina och Korea
Tel 010-456 12 20

Emma Lindholm
Antikvarie
Tel 010-456 1219

Inger Lundberg
Föremålsantikvarie

Martin Schultz
Intendent, Nordamerika
Tel 010-456 1229
Mobil 072-4541229

Karolina Mikulska
Bildintendent
Tel 010-456 12 79

Adriana Muñoz
Intendent, Sydamerika
Tel 010-456 12 76

Eva Myrdal
Senior forskare
Intendent, Sydasien
Tel 010-456 11 18

Adam Norberg
Antikvarie
Tel 010-456 1273
Mobil 070-5661273

Aoife O'Brien
Intendent, Oceanien
Tel 010-456 1289
Mobil 072-4511289

Anna Romanova
Antikvarie
Tel 010-4561272
Mobil 070-5801272

Helena Rundkrantz
Bibliotekarie
Tel 010-456 12 42

Monica Sargren
Arkivarie
Tel 010-456 12 23

Anna Schottländer
Antikvarie
Tel 010-456 1183
Mobil 070-3591183

Ann-Sofie Stjernlöf
Konservator
Tel 010-456 12 57
Mobil 070-615 30 89

Anna Stow
Konservator
Tel 010-456 1135
Mobil 070-5791135

Beatrice Törnros
Fotograf
Tel 010-456 1170
Mobil 072-4548192

Linda Åström Wennbom
Bibliotekarie
Tel 010-456 1204

Richard Walton
Digitaliseringsassistent
Tel 072-517 3791

Nicholas Waller
Kulturkonsulten

Per Bolander
Musikproducent/projektkoordinator