Organisation

Samling

Avdelningen förvaltar, vårdar och utvecklar Världskulturmuseernas samlingar bestående av föremål, böcker, bilder, filmer och arkivhandlingar. Avdelningen bidrar till att utveckla och tillgängliggöra kunskap om de unika samlingarna och vårt kulturarvsuppdrag i mötet med publik.

Innehåll och lärande

Med besökaren i fokus utvecklar Innehåll och lärande Världskulturmuseernas publika utbud. Avdelningen bidrar till att skapa ett publikt utbud som berör, utmanar, stärker och attraherar fler och nya besökare. Utbudet utvecklas i dialog med omvärlden och bygger på research, urval och verkningsfull gestaltning.

Publika möten

Avdelningen optimerar publikens upplevelse genom att sätta besökaren i fokus. Avdelningen ansvarar för utveckling och drift av butik, reception, konferens och event samt program och visningsverksamhet. Genom ett bemötande i toppklass bygger vi långsiktiga relationer med fler besökare.

Digitala museet

Digitala museet är en avdelning som ska intensifiera Världskulturmuseernas digitala utvecklingsarbete och bidra till att hela organisationen tänker och lever även digitalt. Avdelningen initierar och driver digitala utvecklingsprojekt som rör digital upplevelse, digitalt innehåll, digitala arbetssätt och rutiner.

Stödverksamhet

Ledningskansliet ansvarar för myndighetens ekonomiska och administrativa verksamhetsstöd och uppföljning. Enheten ansvarar även för IT samt fastighet- och säkerhetsfrågor.

Kommunikation och marknad ansvarar för Världskulturmuseernas interna och externa kommunikation samt för att utveckla nya marknader och partnerskap.