Inkautställningen i Bergrummet. Foto: Karl Zetterström

Om vår utställningsverksamhet

Med utställningar på fyra museer ger Världskulturmuserna perspektiv på världen. Utställningarna spänner över alla kontinenter och många tusen år, från förhistorisk tid till vår globala samtid. I basutställningarna visas våra samlingar med föremål från hela världen, under olika teman.

I tillfälliga utställningar breddas perspektiven mot tidens stora frågor, samtidskonst och dokumentära inslag. Internationella vandringsutställningar av hög klass ingår också i utbudet.

Med utgångspunkt i vad som händer i samhället ska vi genom en kombination av kunnande, konstnärskap och delaktighet ge våra besökare utställningsupplevelser som roar, oroar, utmanar och inspirerar.