Praktik och PRAO på Världskulturmuseerna

Statens museer för världskultur - eller Världskulturmuseerna - är en myndighet bestående av fyra museer. Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Hos oss kan du ta del av perspektiv på mänskligt skapande från hela världen och genom alla tider. Vi har intressanta föremål och samlingar, permanenta och tillfälliga utställningar, temakvällar, seminarier, familjeaktiviteter, kulturmöten och mycket mer. Myndigheten är organiserad i tre avdelningar och två stödenheter, här kan du läsa mer om vår verksamhet och organisation.

Vi erbjuder möjlighet till lärande och praktik för elever i grundskola och gymnasium (PRAO), studerande på eftergymnasial nivå och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Observera att praktiken ska ingå som en del av en utbildning. Inskrivning på ett lärosäte alternativt på Arbetsförmedlingen är ett krav.

Vi får många förfrågningar om praktik och eftersom vi vill ge en hög kvalitet i uppgifter och handledning kan vi tyvärr inte ta emot alla sökande. Vi rekommenderar att ansökningar om praktik till höstterminen skickas till oss före den 15 april samt för praktik under vårterminen före den 15 oktober. Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och dina förväntningar samt bifoga CV och skicka till Precisera gärna inom vilket verksamhetsområde du är intresserad av att genomföra din praktik.

Förfrågningar om PRAO på våra museer i Stockholm sänds av eleven själv till : . Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot PRAO-elever under höstterminen 2018 pga förändringar i organisationen. Vi hoppas att vi ska kunna ta emot praoelever på nytt under våren 2019.
För PRAO på Världskulturmuseet i Göteborg hänvisar vi till www.praktikplatsen.se som administrerar ansökningar och urval.

Är du intresserad av att praktisera eller arbetsträna som en del i en arbetsmarknadsinsats hänvisar vi till Arbetsförmedlingen. I dagsläget fokuserar vi främst på att uppfylla regeringsuppdragen om att skapa platser för Praktik i staten samt Moderna beredskapsjobb i staten.

Genom att söka praktikplats hos oss godkänner du att vi lagrar de personuppgifter du anger i din ansökan. Dina personuppgifter behandlas och lagras med stor respekt för din integritet. Vi lagrar dem så länge som krävs ur urvals-/rekryteringssyfte eller tills du själv begär att bli borttagen ur systemet. Du kan när som helst kontakta oss om du vill att dina personuppgifter ska raderas.