Praktik och PRAO på Världskulturmuseerna

Vi erbjuder möjlighet till lärande och praktik för elever i grundskolan (PRAO), studerande och personer med särskilt intresse för vår verksamhet. Hos oss kan du ta del av perspektiv på mänskligt skapande från hela världen och genom alla tider. Vi har intressanta föremål och samlingar, permanenta och tillfälliga utställningar, temakvällar, seminarier, familjeaktiviteter, kulturmöten och mycket mer. Läs mer om vår verksamhet och organisation.

Vi får många förfrågningar om praktik och eftersom vi vill ge en hög kvalitet i uppgifter och handledning kan vi tyvärr inte ta emot alla sökande. Vi rekommenderar att ansökningar om praktik till höstterminen skickas till oss före den 15 april samt för praktik under vårterminen före den 15 oktober. Skriv ett personligt brev där du berättar om dig själv och dina förväntningar samt bifoga CV och skicka till Precisera gärna på vilket/vilka av våra museer och inom vilket verksamhetsområde du är intresserad av att genomföra din praktik.

Förfrågningar om PRAO på våra museer i Stockholm sänds av eleven själv till : . Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot PRAO-elever under vårterminen 2017 till följd av hög arbetsbelastning.
För PRAO på Världskulturmuseet i Göteborg hänvisar vi till www.praktikplatsen.se som administrerar ansökningar och urval.

Är du intresserad av att praktisera eller arbetsträna som en del i en arbetsmarknadsinsats hänvisar vi till Arbetsförmedlingen och programmet "Praktik i staten".