Intendent - tre tjänster

Vill du arbeta på en myndighet som har världen som sitt arbetsfält? Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Vårt uppdrag är viktigare än någonsin! Nu söker vi tre intendenter till samlingsavdelningen.

Idag arbetar cirka 130 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som idag. Vår kärnverksamhet är samlad i fyra avdelningar – Samling, Innehåll och lärande, Publika möten och Världskulturmuseerna digitalt. Samtliga avdelningar arbetar med publiken i fokus, i nära samverkan och med hela myndigheten som sitt arbetsfält. Vårt övergripande mål är att bli angelägna för fler och vi söker nu dig med vilja, kunskap och mod att utveckla verksamheten framåt!

Världskulturmuseerna förvaltar en unik samling som består av ca 450 000 föremål och 1 miljon bilder samt bibliotek och arkiv. Vårt uppdrag är att utifrån samlingens historiska djup och globala karaktär utveckla ny kunskap i dialog med omvärlden. Samlingsavdelningen ansvarar för bevarande, dokumentation, tillgängliggörande och utveckling av samlingen. Under samlingsavdelningen ligger även ansvaret för repatriering samt uppdraget att verka för skyddet av hotade kulturarv.

Nu söker vi tre intendenter till samlingsavdelningen. Som intendent är ditt uppdrag att ha en ingående kännedom om och utveckla samt dokumentera ny kunskap om den samling Världskulturmuseerna förvaltar. Med utgångspunkt i vetenskapliga kunskapstraditioner, medverkar du till att nya frågor ställs och att materialet aktiveras utifrån aktuella samhällsfrågor och nya forskningsrön. Du har en stor förståelse för vårt publika uppdrag och har förmåga att förmedla kunskap anpassad till olika målgruppers behov samt till olika fysiska och digitala plattformar. Du har ett brett internationellt nätverk och är van att generera kunskap i dialog med användare och experter. Du vill bidra till att utveckla nya metoder och arbetssätt samt skapa ännu större relevans för besökarna och användarna.

Arbetsbeskrivning

Arbetet som intendent innefattar:
• Kunskapsuppbyggnad baserad på vetenskaplig forskning i dialog med omvärlden.
• Förmedling och utveckling av den samling som myndigheten förvaltar.
• Föremålsdokumentation, förfrågningar från allmänhet och forskare samt medverkan i utställningar och andra publika projekt.

Kvalifikationer

För tjänsterna krävs:
• Akademisk examen på lägst masternivå eller motsvarande inom humaniora, samhällsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren finner relevant.
• Dokumenterad kunskap om och erfarenhet av att arbeta med helst flera av följande prioriterade områden: materiell kultur från Cypern, Oceanien eller Central- och Nordamerika, hotade kulturarv, proveniens eller repatriering.
• Erfarenhet av att använda museisamlingar som primärt källmaterial.
• Förmåga att initiera, utveckla och driva olika typer av projekt.
• Förmåga att kommunicera och förmedla innehåll för olika målgrupper.
• Erfarenhet av att kommunicera i olika digitala kanaler.
• Vår huvudsakliga dokumentation (arkivmaterial, katalogkort, databas etc) är på svenska, sökande behöver därmed kunna tillgodogöra sig detta. Språkkunskaper utöver engelska är meriterande.
Meriterande för tjänsterna är:
• Högre akademisk examen inom relevant ämnesområde.
• Erfarenhet av samlingsförvaltning i sin bredaste bemärkelse.
• Erfarenhet av att samverka med forskarsamhället i tvärvetenskapliga projekt/aktiviteter.
• Ett brett internationellt nätverk.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, initiativkraft, flexibilitet, ansvarstagande och analytisk förmåga.
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Statens museer för världskultur eftersträvar mångfald och jämställdhet och ser därför anställda med olika bakgrund och erfarenhet som mycket berikande för verksamheten.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2017-09-01

Tillträde 1 september 2017 eller efter överenskommelse. Provanställning tillämpas. Stationeringsort Göteborg eller Stockholm, tjänstgöring kommer att vara aktuell på båda orterna. Individuell lönesättning tillämpas.
100 % tillsvidare.

Ansökan

Ansök senast: 2017-05-28

Referensnummer: Dnr 208/2017-2.1

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Kontakt

Kontaktperson
Linda Lundberg
Avdelningschef Samling
010-4561108
070-3761108
:

Fackliga företrädare
EvaTua Ekström
ST
010-456 11 89

Linnea Skagerberg
Saco-S
08-480 040 06
:

Övrigt

Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga Jobb.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare.