Fotograf visstid Samlingsavdelningen Göteborg

Om arbetsplatsen

Vill du arbeta på en myndighet som har världen som sitt arbetsfält? Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Med en vision om en större, mänskligare och mer inkluderande värld är vårt uppdrag mer angeläget än någonsin!

Idag arbetar cirka 150 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som i dag. Vår kärnverksamhet är samlad i tre avdelningar – Samling, Innehåll och lärande och Publika möten. Samtliga avdelningar arbetar med publiken i fokus, i nära samverkan och med hela myndigheten som arbetsfält. Vårt övergripande mål är att bli angelägna för fler och vi söker nu dig med vilja, kunskap och mod att utveckla verksamheten framåt.

Världskulturmuseerna förvaltar en unik samling som består av ca 465 000 föremål och ca en miljon bilder samt bibliotek och arkiv. Vårt uppdrag är att genom dialog med omvärlden utveckla ny kunskap utifrån samlingens historiska djup och globala karaktär. Samlingsavdelningen ansvarar för tillgängliggörande, bevarande, dokumentation och utveckling av samlingen. Under samlingsavdelningen ligger även ansvaret för förvärv, ärenden rörande lån och repatriering samt uppdraget att verka för skyddet av hotade kulturarv. Avdelningen hanterar även förfrågningar från allmänhet och forskare. Vid avdelningen arbetar konservatorer, föremålskoordinator, antikvarier, intendenter, arkivarie, bibliotekarier, fotografer, digitaliseringsassistenter och en handläggare. Avdelningen har ca 25 tillsvidareanställda medarbetare samt ett antal visstidsanställda. Två tredjedelar av personalstyrkan är stationerad i Stockholm och resterande i Göteborg.

Arbetsuppgifter

Till vår verksamhet i Göteborg söker vi en visstidsanställd fotograf som kommer att ingå i ett projekt kring digitalisering av föremålssamlingarna. Tjänsten är inriktad mot föremålsfotografering. Tjänsten innebär även bildbearbetning och registrering av bilderna i vår databas.

Kvalifikationer

Fotografutbildning eller en examen inom kultur-/konsthistoria samt minst ett par års erfarenhet av fotografering är ett krav. God kunskap om bildredigering samt vana att arbeta med metadata är ett krav. Hantering av museiföremål är meriterande. Goda kunskaper och förmåga att kommunicera på både svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du möter människor med nyfikenhet och värme samt är strukturerad och lösningsorienterad.

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Statens museer för världskultur eftersträvar mångfald och jämställdhet och ser därför alltid anställda med olika bakgrund och erfarenhet som mycket berikande för verksamheten.

Anställningens omfattning

Tillträde: 2019-09-02

Tidsbegränsad till: 2019-12-31

100%
3-6 månader.

Ansökan

Referensnummer: 157/2019-2.1

Gör ansökan

Sista ansökningsdag
2019-07-28

Anställning

Arbetstid: Dagtid.

Kontaktperson

Linda Lundberg
Avdelningschef Samling
010-4561108
070-3761108

Övrigt

Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga Jobb.

Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare.