Avdelningschef Samlingsavdelningen

Om arbetsplatsen

Vill du arbeta på en myndighet som har världen som sitt arbetsfält? Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Med en vision om en större, mänskligare och mer inkluderade värld är vårt uppdrag mer angeläget än någonsin!

Idag arbetar cirka 150 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som idag. Vår kärnverksamhet är samlad i tre avdelningar Samling, Innehåll och lärande och Publika möten. Samtliga avdelningar arbetar med publiken i fokus, i nära samverkan och med hela myndigheten som arbetsfält. Vi har tagit fram en gemensam vision och bedriver ett genomgripande utvecklingsarbete för att bli ännu mer relevanta, för fler. Vi söker nu dig som med vilja, mod, kunskap och nyfikenhet vill vara med och utveckla verksamheten framåt.
Läs mer om oss och vår vision.

Världskulturmuseerna förvaltar en global samling som består av ca 465 000 föremål och ca en miljon bilder samt bibliotek och arkiv. Vårt uppdrag är att genom dialog med omvärlden utveckla ny kunskap utifrån samlingens bredd, historiska djup och globala karaktär. Vi förvaltar en unik samling för människor och grupper i hela världen, vilket innebär stort ansvar och många etiska utmaningar, men också närmast obegränsade möjligheter att ge olika perspektiv på global historia och samtid.

Med utgångspunkt i Världskulturmuseernas nya, gemensamma vision vill vi bli ännu mer angelägna för fler genom att aktivera, använda och utveckla kunskap om den samling vi förvaltar i dialog med andra. Genom att hitta nya infallsvinklar, berätta flera parallella historier och ställa nya frågor till materialet kan vi presentera ny kunskap grundad på uppdaterad forskning och nya vetenskapliga rön. Genom att tillhandahålla kvalitativt digitaliserat material vill vi ge mer till fler - mer djup, flera perspektiv, ökad möjlighet till interaktion. Vi har utvecklat intern kompetens inom bland annat 3D och inlett ett arbete med att ta fram en myndighetsövergripande strategi för digital utveckling.

Arbetsuppgifter

Som avdelningschef för Samlingsavdelningen ansvarar du, tillsammans med biträdande avdelningschef, för att leda arbetet med:

• att tillsammans med andra chefskollegor ta helhetsansvar och i samverkan förverkliga uppsatta mål utifrån myndighetens uppdrag och nya vision.

• att framtidssäkra och utveckla samlingsförvaltning, kunskapsuppbyggnad och digitalisering av kulturarv.

• att ha övergripande ansvar för hela avdelningens verksamhet, resultat, ekonomi och kompetensförsörjning samt ansvar för delegerade arbetsmiljöuppgifter.

• personalansvar med övergripande ansvar för hela avdelningen och specifikt personalansvar för cirka hälften av avdelningens medarbetare.

• att medverka i ett antal interna och externa samverkans- samt styrgrupper.

Samlingsavdelningen ansvarar för att förvalta, vårda och utveckla myndighetens materiella och immateriella samlingar utifrån beslutad förvaltningsplan. Inom avdelningens ansvarsområden ingår att utveckla kunskap om myndighetens samlingar tillsammans med forskare och experter och andra intressenter inom och utanför myndigheten, nationellt och internationellt. Tillsammans med myndighetens övriga avdelningar har man ett centralt uppdrag att tillgängliggöra samlingen och den kunskap som utvecklas för allmänheten och våra befintliga och potentiella användare. Under samlingsavdelningen ligger även ansvar att handlägga ärenden rörande repatriering och uppdrag att verka för skyddet av hotade kulturarv.

Avdelningen har cirka 25 tillsvidareanställda medarbetare samt ett antal visstidsanställda. Två tredjedelar av personalstyrkan är stationerad i Stockholm och övriga i Göteborg.

Som avdelningschef är du direkt underställd myndighetschefen och ingår i myndighetens ledningsgrupp och chefsgrupp.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

• relevant akademisk examen på lägst magister-/masternivå.

• välrenommerad erfarenhet av att vara chef på strategisk nivå med ansvar för personal, budget, verksamhetsutveckling och uppföljning inklusive ett delegerat arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar.

• erfarenhet av att strategiskt utveckla museisamlingar.

• erfarenhet av att leda arbete med att digitalisera, kontextualisera, tillgängliggöra kulturarv.

• mångårig erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete.

• mycket god ekonomisk och administrativ förmåga samt erfarenhet av projekt- och processtyrt arbete.

• mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift, på såväl svenska som engelska och gärna ytterligare språk.

Meriterande

• högre akademisk examen.

• erfarenhet av att arbeta i en internationell kontext.

• erfarenhet av forskningssamverkan inom olika områden med relevans för myndigheten.

erfarenhet av att framgångsrikt ha arbetat med extern finansiering och ansökningar.

Personliga egenskaper

• mycket god samarbetsförmåga och förmåga att skapa positiva relationer såväl internt som externt

• mycket god förmåga att initiera och driva utvecklings- och förändringsarbete

• mål- och resultatorienterad med mycket god förmåga att strukturera, prioritera och delegera

• förmåga att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Förstår den egna avdelningens roll och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

• leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Skapar engagemang och delaktighet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid tillsättningen. Som ledare är du en trygg förebild och lagspelare. Du är resultatinriktad och har förmåga att ställa krav på rätt nivå. Du skapar tillit och ett förtroendefullt arbetsklimat genom att involvera och uppmuntra till delaktighet med fokus på övergripande mål och vision. Du bidrar aktivt till att utveckla en positiv organisationskultur som bygger på samverkan och gemensamt ansvarstagande för helheten. I ditt ledarskap eftersträvar du tydlighet, dialog och återkoppling. För dig innebär förändringsledarskap nya möjligheter, nya lösningar och potential för både utveckling av verksamheten och av dina medarbetare. Tillsammans med oss vill du bidra till att ta Världskulturmuseerna till en ny nivå och utveckla nyskapande museer för morgondagen som är angelägna och ännu mer relevanta för fler!

Erfarenhet krävs.

Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet. Statens museer för världskultur eftersträvar mångfald och jämställdhet och ser därför alltid anställda med olika bakgrund och erfarenhet som mycket berikande för verksamheten.

Anställningens omfattning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Omfattning: Heltid

Tillträde: 2019-11-01
eller tillträde efter överenskommelse

Ansökan

Ansök senast: 2019-08-11

Referensnummer: 272/2019

Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan på denna länk:

Till ansökan.

Vi tar endast emot ansökningar via offentligajobb.se

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen: 1

Arbetstid: Dagtid

Placeringsort: Göteborg eller Stockholm. Tjänstgöring kommer att vara aktuell på båda orterna.

Kontakt

Ann Follin
Överintendent myndighetschef
010-456 11 01

Annika Peurell
Biträdande avdelningschef Samling
010-456 11 09

Övrigt

Individuell lönesättning tillämpas. Provanställning kan komma att tillämpas.

Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga Jobb.

Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare.