Antikvarie med samordningsansvar

Vill du arbeta på en myndighet som har världen som sitt arbetsfält? Statens museer för världskultur består av Etnografiska museet, Östasiatiska museet och Medelhavsmuseet i Stockholm samt Världskulturmuseet i Göteborg. Med samlingar som spänner över flera tusen år och alla världens kontinenter kan Världskulturmuseerna ge perspektiv och ökad förståelse för vilka vi är, varifrån vi kommer och vilken värld vi vill skapa tillsammans. Med en vision om en större, mänskligare och mer inkluderande värld är vårt uppdrag mer angeläget än någonsin! Nu söker vi en antikvarie med samordningsansvar med huvudsaklig placering i Stockholm.

Idag arbetar cirka 150 medarbetare utifrån regeringsuppdraget att visa och levandegöra världens kulturer samt ge perspektiv på en allt mer globaliserad värld, såväl historiskt som i dag. Vår kärnverksamhet är samlad i tre avdelningar Samling, Innehåll och lärande och Publika möten. Samtliga avdelningar arbetar med publiken i fokus, i nära samverkan och med hela myndigheten som arbetsfält. Vårt övergripande mål är att bli angelägna för fler och vi söker nu dig med vilja, kunskap och mod att utveckla verksamheten framåt.
Världskulturmuseerna förvaltar en unik samling som består av ca 465 000 föremål och ca en miljon bilder samt bibliotek och arkiv. Vårt uppdrag är att genom dialog med omvärlden utveckla ny kunskap utifrån samlingens historiska djup och globala karaktär. Samlingsavdelningen ansvarar för tillgängliggörande, bevarande, dokumentation och utveckling av samlingen. Under samlingsavdelningen ligger även ansvaret för förvärv, ärenden rörande lån och repatriering samt uppdraget att verka för skyddet av hotade kulturarv. Avdelningen hanterar även förfrågningar från allmänhet och forskare. Vid avdelningen arbetar konservatorer, föremålskoordinator, antikvarier, intendenter, arkivarie, bibliotekarier, fotografer, digitaliseringsassistenter och en handläggare. Avdelningen har ca 25 tillsvidareanställda medarbetare samt ett antal visstidsanställda. Två tredjedelar av personalstyrkan är stationerad i Stockholm och resterande i Göteborg.

Arbetsuppgifter
I tjänsten ingår arbetsuppgifter som:
• planera, leda och utveckla både det operativa och det strategiska arbetet för avdelningens antikvarier och konservatorer.
• löpande rapportering till avdelningens chefer samt bistå med underlag inför medarbetar- och lönesamtal.
• medverka i utställningsproduktion och publika evenemang.
• samt för en antikvarie återkommande arbetsuppgifter såsom föremålsdokumentation,
kurirresor m.m

Kvalifikationer
• Högskoleexamen på magister/masterexamen inom kultur-/konsthistoria eller museologi liksom dokumenterad erfarenhet av samlingsförvaltningssystem och hantering av föremål är ett krav.
• Erfarenhet av samordning, ledarskap alternativt projektledning är ett krav.
• Du har god förmåga att organisera samt strukturera arbetet.
• Vi förutsätter även att du behärskar svenska och engelska väl i både tal och skrift

Erfarenhet krävs.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid tillsättningen. Du är en person som har förmåga att engagera och inspirera din omgivning såväl i interna relationer som i externa kontakter. Du möter människor med nyfikenhet och värme, har förmåga att bygga tillit och motivera kolleger att arbeta mot övergripande mål och vision. I ditt ledarskap eftersträvar du tydlighet, dialog och återkoppling. Tillsammans med oss vill du bidra till att skapa nyskapande museer för morgondagen!

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid

Tillträde: 2019-06-01 Provanställning tillämpas. Stationeringsort Stockholm. Tjänstgöring kommer att vara aktuell i både Göteborg och Stockholm. Individuell lönesättning tillämpas.

Ansökan
Ansök senast: 2019-02-17
Referensnummer: 2/2019-2.1

Kontakt
Linda Lundberg Avdelningschef Samling010-4561108, 070-3761108

Fackliga företrädare
EvaTua Ekström ST 010-456 11 89
Linnea Skagerberg Saco-S 08-480 040 06

Övrigt

Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga Jobb.
Vi har valt våra rekryteringskanaler och undanber oss all kontakt från rekryterings- och annonsförsäljare.