Historia

Anna Lindh-stiftelsen för interkulturell dialog mellan kulturer är den första institution som grundats och finansieras gemensamt av alla 42 medlemsländerna inom Europa-Medelhavspartnerskapet.

forstorningsglas

Partnerskapet Europa-Medelhavet (Euro-Mediterranean Partnership, EMP), ofta förkortat Euro-Med, har som mål att bidra till en Medelhavsregion som präglas av fred och stabilitet, delat välstånd och förstärkt samarbete i sociala och kulturella frågor. Samarbetet har fått en ökad aktualitet genom de omvälvningar som har skett i regionen sedan början av 2011.
Samarbetet lanserades vid Barcelonakonferensen 1995 och skedde tidigare inom ramen för Barcelonaprocessen. Sedan 2008 kallas det förstärkta och fördjupade samarbetet Unionen för Medelhavet (UfM), men beteckningen Euro-Med används fortfarande. Euro-Med-samarbetet är för närvarande det enda forum, förutom FN, där israeler och araber möts på ministernivå.

2005 invigdes Anna Lindh-stiftelsen som en fristående del av EuroMed-samarbetet. Anna Lindh Stiftelsen består i dagsläget av 42 medlemsländer och leds av ett samordnande sekretariat beläget i Alexandria, Egypten. C:a 4000 organisationer och institutioner ingår i nätverket.