Internationella nätverk

De frågor Världskulturmuseerna arbetar med, liksom de samlingar vi förvaltar, har intressenter över hela världen.

För att främja internationellt utbyte av kunskap, kompetens och föremål strävar vi efter att placera oss på central och koordinerande position i olika former av nätverk.

Vissa omfattar likartade museer med internationella föremålssamlingar, andra kan samla organisationer från civila samhället. Sammantaget fungerar nätverken som viktiga instrument för utveckling av hela vår verksamhet.