Information angående Coronaviruset/Covid19

Statens museer för världskultur följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronaviruset och dess smittspridning.

2020-03-19

Världskulturmuseerna stänger de publika verksamheterna tillfälligt med anledning av Covid-19. Museerna stängs från och med 20 mars.

Med bakgrund av det rådande smittoläget för covid-19 och på inrådan från Folkhälsomyndigheten om vikten av att alla aktörer i samhället motverkar smittspridning och särskilt skyddar personer i riskgrupper, stänger Världskulturmuseerna sin publika verksamhet tillfälligt.

Från och med 20 mars 2020 stänger Östasiatiskamuseet, Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseet. Detta är en tillfällig åtgärd som gäller tills vidare och berör museernas publika verksamheter, inte övriga verksamheter inom organisationen.

Museerna kommer genom olika kanaler fortsätta erbjuda och vidareutveckla utbudet av bland annat digitala visningar och digitalt pedagogiskt material. Redan nu har skolor och lärare tillgång till digitalt utbud via museernas hemsidor. Världskulturmuseerna har även denna vecka lanserat möjligheten att virtuellt besöka på alla fyra museer via Google Arts & and Culture: Östasiatiska museet, Etnografiska museet, Världskulturmuseet och Medelhavsmuseet.

Genom att tillfälligt ställa in, eller senarelägga, våra programaktiviteter hoppas vi medverka till minskad smittspridningen av covid-19. Vi fortsätter kontrollera så aldrig fler än 500 personer är i respektive museibyggnad samtidigt.