Information angående Coronaviruset/Covid19

Statens museer för världskultur följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående coronaviruset och dess smittspridning.

2020-03-19

Världskulturmuseerna stänger de publika verksamheterna tillfälligt med anledning av Covid-19. Museerna stängs från och med 20 mars.

Med bakgrund av det rådande smittoläget för covid-19 och på inrådan från Folkhälsomyndigheten om vikten av att alla aktörer i samhället motverkar smittspridning och särskilt skyddar personer i riskgrupper, stänger Världskulturmuseerna sin publika verksamhet tillfälligt.

Från och med 20 mars 2020 stänger Östasiatiskamuseet, Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Världskulturmuseet. Detta är en tillfällig åtgärd som gäller tills vidare och berör museernas publika verksamheter, inte övriga verksamheter inom organisationen.

Museerna kommer genom olika kanaler fortsätta erbjuda och vidareutveckla utbudet av bland annat digitala visningar och digitalt pedagogiskt material. Redan nu har skolor och lärare tillgång till digitalt utbud via museernas hemsidor. Världskulturmuseerna har även denna vecka lanserat möjligheten att virtuellt besöka på alla fyra museer via Google Arts & and Culture: Östasiatiska museet, Etnografiska museet, Världskulturmuseet och Medelhavsmuseet.


2020-03-18

Regeringen har meddelat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer förbjuds enligt ordningslagen.
Beslutet gäller från midnatt 11 mars 2020 och tills vidare. Världskulturmuseerna räknar antalet besökare och säkerställer att det inte överstiger 500 personer i byggnaden samtidigt.

Världskulturmuseernas verksamhet håller öppet som vanligt – men vi gör särskilda riskbedömningar inför varje evenemang. Vid eventuella frågor om bokade visningar, konferenser och liknande, kontakta ansvariga på avdelningen Publika möten:

- Jessica Christensen i Stockholm 010-4561116
- Anna Hasselblad i Göteborg 010-4561119


Utställningar hålls öppna och guidade visningar på museerna fortsätter som vanligt.

Om du känner dig frisk är du varmt välkommen att besöka museet. Om du känner dig sjuk ber vi dig att stanna hemma tills dess att du är frisk.

Städfrekvensen på museerna har ökat för att säkerställa ren miljö under ditt besök.

Myndigheten följer noga utvecklingen och vi har också vidtagit interna extra försiktighetsåtgärder. Bland annat har vi beslutat att ställa in alla tjänsteresor till utlandet. Vi följer utvecklingen noga och är beredda att vidta ytterligare åtgärder om det skulle behövas.

I övrigt ber vi alla att visa hänsyn mot sina medbesökare genom att exempelvis hålla avstånd till varandra.

På Världskulturmuseet i Göteborg: Utställningen Tillsammans är en interaktiv och taktil plats, därför är vi extra försiktiga och låter 50 personer vistas i utställningen åt gången.


Inställda programpunkter, kurser och visningar för att undvika smitta av covid-19

Världskulturmuseerna har med anledning av rådande situation beslutat att ställa in all programverksamhet och bemannad familjeverksamhet till mitten av maj.

Förköpta biljetter till evenemang under den här perioden återköps.

Museerna och dess butiker har öppet för besök på egen hand under vanliga tider. Restaurang- och caféverksamheterna är öppna under museet öppettider förutom Etnografiska museets restaurang MatMekka som har ändrade öppettider, se tider här.

Genom att tillfälligt ställa in, eller senarelägga, våra programaktiviteter hoppas vi medverka till minskad smittspridningen av covid-19. Vi fortsätter kontrollera så aldrig fler än 500 personer är i respektive museibyggnad samtidigt.