Vita lögner

Visades 9 oktober 2010 – 30 januari 2011

Den vita marmorn i antikens statyer var länge en grundpelare som bar upp västvärldens kulturella identitet och visade på dess överlägsenhet. I själva verket var all antik skulptur bemålad, ett faktum som länge varit känt av vetenskapen. Trots det har ledande konstkritiker och museer fortsatt att förmedla en falsk bild av den vita antiken till den vanlige museibesökaren.

Genom nya tekniker kan forskare idag rekonstruera antikens färgprakt. Under ledning av professor Vinzenz Brinkmann, Stiftung Archäologie, Frankfurt har ett internationellt forskarteam tagit fram bemålade rekonstruktioner av utvalda verk från Grekland under arkaisk tid fram till den kejserliga romerska eran.

Medelhavsmuseet erbjöd besökarna ett unikt tillfälle att se antikens färger med nya ögon, färgstarka rekonstruktioner som bländade åskådaren i starkt blåa, röda och gula nyanser. Utställningen innehöll även verk av konstnären Cecilia Edefalk och fotografier av Åke E:son Lindman samt föremål ur museets egna samlingar som bär tydliga färgspår.
Vandringsutställningen hade tidigare visats bl.a på Pergamonmuseum i Berlin, J. Paul Getty Museum i Los Angeles och det var första gången den visades i Sverige.
Utställningen visades i samarbete med: Stiftung Archäologie, München. http://www.stiftung-archaeologie.de/