Visdom i marmor och graffiti

Hur lika är vi de gamla romarna i våra tankar kring livets mening? Det har eleverna på Lillholmsskolan utforskat i en ny utställning på Medelhavsmuseet. Visdom i marmor och graffiti visas från den 26 februari till den 2 oktober 2016.

Arbetet med Visdom i marmor och graffiti inleddes med att eleverna, som går i årskurs 8 på Lillholmsskolan, fick ta del av Medelhavsmuseets utställningar. Under sina SO-lektioner har de sedan fått stifta bekantskap med den rika skatt av latinska visdomsord, sentenser, som finns bevarade från romartiden. Varje elev har valt en äldre sentens som på något sätt talar till dem, tvärs genom årtusendena, och ett nutida visdomsord som de har funnit eller formulerat själva.

Under bildlektionerna har de gestaltat sina sentenser och visdomsord i klassisk form, ristat i imiterad marmor, och i nutida graffitiform. Elevernas personliga reflektioner och berättelser om varför de valt de olika sentenserna står i centrum och knyter ihop dåtid med samtid, genom att visa hur vi människor i ord försöker förhålla oss till livet.

Utställningen är ett samarbete mellan Världskulturmuseerna, Unga Berättar och Lillholmsskolan i Skärholmen. Projektet omfattar skolämnena bild, svenska och SO.

Läs mer om projektet på Lillholmsskolans webbplats.

Mer om utställningen i media

De målar uråldrig visdom i graffiti - Södra Sidan

När eleverna tar till sprejburken - SVT Nyheter Stockholm

271