Träarkitektur
vid Svarta havet

I Turkiets nordöstra bergstrakter ligger byar med unika byggnader – en särpräglad folklig arkitektur som bär spår av ett mångkulturellt arv. Naturen längs Svarta havets kust skiljer sig från det övriga landskapet i Anatolien.

Fotoutställning visades 20 mars – 18 maj 2008

Bergskedjorna från öst till väst, Canik, Zigana, Soganli och Kackar bildar en naturlig gräns i söder parallell med kuststräckan och skapar ett slutet delvis isolerat landskap. Olika folkslag har smält samman under olika perioder och ännu talar invånarna det s.k lazi-språket, gammalgrekiska, armeniska och georgiska. De ofta ståtliga husen i trä och sten är rikt utsmyckade. I samma trakter finns också vackra moskéer, kyrkor och broar.

I denna gamla region vid östra delen av Svarta havets kust utförs idag ett professionellt arbete för att rädda de gamla byggnader som är i behov av
restaurering. Fotoutställningen presenterar detta för oss okända och hotade kulturarv och visar resultat av ett omfattande forskningsarbete.

I utställningen visas en dokumentärfilm av Suha Arin.

I samarbete med Svenska Generalkonsulatet i Istanbul och Mili Reasurans Konstgalleri.