Guldskatter
Rumänien under 7000 år

En unik utställning inlånad från Nationalmuseum i Bukarest visades på Medelhavsmuseet 2 oktober 2004 – 27 februari 2005.

Utställningen bestod av ett unikt arkeologiskt material som inlånats från Nationalmuseet i Bukarest och från flera lokala museer i Rumänien. Materialet som framhäver Rumäniens stora kulturella rikedom genom många tusen år omfattade runt 200 föremål. De representerade kulturella spår vilka olika befolkningsgrupper och stammar lämnat efter sig i gravar, boplatser och som nedgrävda skattfynd. Föremålen understryker Rumäniens kulturella betydelse för Europas kulturutveckling. Särskilt kan framhävas Cucutenikulturen från neolitisk tid (4.700 – 4.000 f. Kr.) med en konstnärligt mycket högtstående keramisk tradition, fulländade former och dekorerad keramik som saknar motstycke i Europa.

Dessutom visades tekniskt avancerade metallföremål i guld, silver och brons, från sten- och bronsåldern, praktfulla guldhjälmar, dryckesbägare och benskenor från den trakiska och skytiska tiden. En tyngdpunkt i utställningen var föremål från de grekiska kolonierna vid Svarta havet och skattfynd från den geto-dakiska tiden och romerska tiden då romarna främst under kejsar Trajanus erövrar dakernas befästa städer.

Medelhavsmuseet hade till utställningen fått låna delar av Rumäniens främsta nationalskatter, den enastående Pietroasaskatten. Den visar på den rikedom och hantverkskicklighet som fanns under folkvandringstiden 400-500-talet e. Kr.