Fredsmedlaren

Visades september - oktober 2015.

Bild: Historisk bildbyrå, UN Photo

Som första medlaren i FN:s historia hade Folke Bernadotte en banbrytande men samtidigt svår roll på outforskat område. Hans engagemang i en av världens mest svårlösta konflikter blev tragiskt kortvarigt. Denna utställning presenterar Folke Bernadottes roll som medlare i konflikten mellan Israel och Palestina, och de viktiga bidrag till fred och säkerhet som han lämnar till eftervärlden.

Utställningen visades i salongen i Bagdad café från den 18 september till den 18 oktober 2015.

Den 17 september arrangerade Folke Bernadotteakademin och Medelhavsmuseet ett seminarium om Sveriges erfarenheter av internationell medling, dagens feministiska utrikespolitik och framtidens krav. Se seminariet Sveriges roll för fred och säkerhet på SVT Forum.

Ladda ner booklet: Fredsmedlaren (PDF-dokument, 1,4 MB).

Bild: Historisk bildbyrå, UN Photo