Utställningen är en basutställning och visas tills vidare

Främre orienten

Bland höjdpunkterna i den främre orientaliska samlingen märks de bronsåldersfynd som professor T.J. Arne fann vid de svenska utgrävningarna 1932 i Shah Tepe i nordöstra Iran. Medelhavsmuseet har också en av världens största och bästa samlingar av fornpersiska bronser från brons- och järnålderns Luristan. Från Mesopotamien finns en representativ samling kilskriftstavlor och sigill från sumerisk och babylonisk tid.