Blåvitt
SULTANENS SKATTER FRÅN TOPKAPI

Under våren och sommaren 2008 visade Medelhavsmuseet världens finaste blåvita kinesiska porslin. Utställningen blev möjlig genom unika inlån från Topkapi palatsmuseum och Museet för Turkisk och Islamisk konst i Istanbul.

I utställningen visades det första porslinet som kom till Europa. Det är stora och praktfulla pjäser som visar på det osmanska hovets bruk av kinesiskt porslin under 1300- och 1400-talen. Porslinet var då en exklusiv lyxvara och de föremål som visas på Medelhavsmuseet betraktas idag som ovärderliga konstskatter. De osmanska sultanerna introducerade kinesiskt porslin i Europa och var de första som samlade det i stor omfattning. Därför finns idag världens finaste och mest berömda samlingar av tidigt kinesiskt blåvitt och celadonporslin i Istanbul. På grund av jordbävningsrisken i Istanbul visas inte dessa tidiga föremål där. Medelhavsmuseet räknar därför med att sommarens utställning även kommer attrahera en internationell publik.

Porslin är en kinesisk uppfinning, och kineserna behöll sitt monopol på tillverkningen under tusen år, från Tang-dynastin ända in på 1700-talet, då de första framgångsrika kopiorna gjordes i Europa. Utställningen visar på den genom handel ömsesidiga påverkan mellan öst och väst som ledde fram till skapandet av det blåvita porslin som idag är känt över hela världen. Blåvitt har fortfarande en enorm attraktionskraft och inspirerar återkommande moderna designers och konstnärer i deras skapande.

Utlån från samlingarna av kinesiskt porslin på Topkapi palatsmuseum och Museet för Turkisk och Islamisk konst är extremt sällsynta men Medelhavsmuseet har beviljats inlån av totalt 25 praktföremål från 1300-1400-talen. I huvudsak rör det sig om noggrant utvalda och mycket berömda exempel på blåvitt från Yuan- och tidig Ming, men också om ett antal föremål i finaste celadon (ett grågrönt stengods av särskilt hög kvalitet).
PORCELAIN FROM THE TOPKAPI PALACE MUSEUM AND MUSEUM OF THE TURKISH AND ISLAMIC ARTS, ISTANBUL