Palmyra – historien
om ett kulturarv

I Medelhavsmuseets samlingar finns två antika gravskulpturer från staden Palmyra i Syrien. Med anledning av den aktuella situationen i området väljer vi nu att ställa ut dessa och berätta om Palmyras historia och unika kultur.

Palmyra (Tadmor) ligger i den syriska öknen, halvvägs mellan Medelhavet och floden Eufrat. Oasen har varit bebodd sedan förhistorisk tid. Under några hundra år kring vår tideräknings början blomstrade Palmyra som knutpunkt för handeln på karavanvägarna mellan Östasien och medelhavskusten.

Det antika Palmyras yta var ca 400 hektar, idag täcker ruinerna 40 hektar. Invånarantalet har beräknats till mellan 150 000-200 000. Bland de mest välbevarade lämningarna finns en teater, och en paradgata som ramade in den gamla karavanleden med fler än 375 kalkstenskolonner. Ett annat känt byggnadsverk är templet tillägnat Palmyras högste gud, fruktbarhets- och åskguden Bel.

Sydväst om stadsmurarna ligger gravar. De mest framträdande är upp till ca 13 m höga torn, släktgravar med så många som 300 gravplatser. Det finns också så kallade tempelgravar av vit kalksten, ibland rikt utsmyckade med väggmålningar.

Kulturarvet i Syrien är hotat

Det pågår krigshandlingar invid kulturlämningar. Syriens sex Världsarv har skadats eller hotas och Islamiska Staten (IS) har utfört politiskt motiverad förstörelse. Innan IS drevs bort från Palmyra i slutet av mars 2016 hade den 82-årige f.d. chefsarkeologen i Palmyra, Khaled Al-Asa'ad mördats och skändats. IS hade också sprängt flera kulturminnesmärken, däribland Baalshamin templet, som var en av de bäst bevarade helgedomarna från den antika perioden. Museimyndigheten hade flyttat föremål från museet i Palmyra till Damaskus, men flera kvarvarande föremål har skadats eller stulits. UNESCO planerar den framtida förvaltningen av Världsarvet Palmyra tillsammans med de syriska myndigheterna. Tio syriska platser som väntar på Världsarvsstatus har skadats.

Illegala utgrävningar och handel med stulna kulturföremål har ökat kraftigt i Irak sedan 2003 och i Syrien sedan 2011. Detta följer ofta i spåren av krig. Kaos och fattigdom gör det lättare för kriminella nätverk att agera. UNESCO rapporterar att också IS ägnar sig åt illegal handel med kulturföremål.

Exempel på hotat och skadat kulturarv i området:
Gamla staden i Damaskus
Gamla staden i Aleppo
Korsfararborgen Crac des Chevaliers
Saladins borg
Bronsåldersstäderna Ugarit (Tell Shamra), Ebla (Tell Mardikh), Mari (Tell Hariri)
Palmyras samtida Dura Europos
Den romartida staden Apamea (Afamia) och kyrkor och kloster i byn Maaloula
Bosra, en gång huvudstad i Romerska Arabien
Hatra, Nimrud och Nineve i Irak liksom antika föremål på Mosuls museum

Läs mer om Palmyra på UNESCO:s världsarvslista.

Världsarven utgörs av de kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara av enastående stor betydelse för hela mänskligheten. Vad som är och hur ett objekt kan bli ett världsarv bestäms i världsarvskonventionen från 1972.

Det materiella kulturarvet skyddas av internationella konventioner inom UNESCO:s ram. År 1954 skrevs konventionen till skydd för kulturlämningar i krig. Den förbjuder all typ av förstörelse som inte är militärt motiverad av försvararna.

UNESCO drog i mars 2015 igång en global kampanj, #Unite4Heritage som syftar till att skydda kulturarv och kulturell mångfald som hotas av våld och extremism. Våren 2016 lanserade Världskulturmuseerna tillsammans med Svenska Unescorådet, Svenska ICOM och Riksantikvarieämbetet en kampanj som syftar till att skydda kulturarv och kulturell mångfald som hotas av våld och extremism. Läs mer här.