MEDELHAVSMUSEETS
MUMIER PÅ VIRTUELLT
OBDUKTIONSBORD

Genom världsunik teknik kan Medelhavsmuseet nu tillgängliggöra människomumier digitalt på ett virtuellt obduktionsbord. Inför den nya utställningen om Egypten på Medelhavsmuseet röntgades sex av museets mumier med datortomograf på Linköpings Universitetsjukhus. Satsningen har skett i samarbete med Interactive Institute Swedish ICT, Visualiseringscenter C och CMIV i Norrköping/ Linköping.

Projektet tog sin utgångspunkt i aktuell forskning inom visualisering och interaktionsdesign och projektets mål har varit att förmedla forskning och kulturhistora med hjälp av den allra senaste tekniken, i form av ett interaktivt visualiseringsverktyg.

Medelhavsmuseet förvaltar idag åtta egyptiska människomumier. Museets mumier har ett stort allmänintresse och är fokus för många besök, både de som görs av vuxna och de som görs av barn. Med hjälp av visualiseringsbordet, ursprungligen framtaget för sjukvården men som idag också förmedlar kunskaper till besökare på flera museum och science centers, kan Medelhavsmuseets besökare för första gången på egen hand och utifrån var och ens personliga intresse, detaljstudera mumien Neswaiu. De kan med enkla gester utforska komplex data, som i normala fall bara är tillgänglig för forskaren, besökaren kan även själv välja språk, informationsnivå och ämne.

- I bordet kan vi berätta om individers hälsa och livsöden, om mumifieringskonsten och om de forna egyptiernas föreställningar om livet efter detta.
Sofia Häggman, Egyptolog, Medelhavsmuseet

I projektet har mumierna och tillhörande kistor dokumenterats fullständigt i 3D med den absolut senaste tekniken inom datortomografi, laserscanning och fotogrammetri. Genom att kombinera dessa olika datatyper kan en helt ny nivå av realism uppnås.

- Samarbetet med Medelhavsmuseet gör det möjligt för oss att ytterligare utveckla våra visualiseringsverktyg, tillsammans kommer vi att genomföra det mest avancerade visualiseringsprojektet någonsin med mumier. Vi tror att projektet kommer få stor uppmärksamhet internationellt och sätta en ny standard för hur man arbetar med digitalisering på museer.
Thomas Rydell, Studioföreståndare, Interactive Institute Swedish ICT

Vår gemensamma vision är att skapa en stark interaktiv upplevelse där avståndet mellan forskning och allmänhet är minimalt, något som skulle kunna vara hela museibranschen till gagn. Slutresultatet är integrerat i Medelhavsmuseets nya utställning om Egypten (med barn och ungdomar som prioriterade målgrupper) i form av ett interaktivt bord som ger besökarna möjlighet att för första gången virtuellt utforska en av museets mumier på egen hand.