Press

Här kan du läsa och höra om vad andra medier har skrivit om utställningen Berättelser från Syrien.

P4 Stockholm, intervju med Sofia Häggman och Eva Myrdal, 22 maj 2017, http://t.sr.se/2ryysar